Spirituell Coaching

Coaching och handledning är den moderna tidens självklara verktyg för personlig utveckling och måluppfyllnad. Mikropausen coachar enligt International Coaching Federations (ICF) standard, vilken ger klienten en väl beprövad förändringsmetod att dra fördel av.

Mikropausen erbjuder coaching i din spirituella utveckling. Tillhör du dem som har en speciell känslighet eller gåva som du vill utveckla under trygga former. Spirituell intelligens är ett begrepp som mer och mer blivit accepterat av omvärlden. Du kan absolut stärka din spirituella identitet genom att tränas i relevanta kompetenser och verktyg.

Typiska mål för spirituell coachning

Mina multidimensionella verktyg som är unika för spirituell coaching kan avsevärt påverka en gynnsam måluppfyllnad inom exempelvis

Relationer
Finanser
Kärlek
Jobb
Fertilitet
Hälsa
Strategier
Framgång

Alla våra erbjudanden innebär förändringsarbete. Att komma hit innebär ett ställningstagande för det du är och att stärka allt det du är på de spirituella planen. Mikropausen har mer än 25 års erfarenhet av personlig utveckling i form av coaching och handledning. Du är mer än välkommen hit.

Utveckla din Spirituella Intelligens!