Meditation

Meditation är en urgammal tradition, som urprungligen härstammar från asien.

Det finns ett stort antal meditationstekniker att tillgå, utifrån meditatörens behov och syfte. Generellt kan sägas att det finns 2 huvudspår inom meditation; ett är att skapa ett utökat medvetande och det andra är att öka förmågan att fokusera.

Mikropausen har under många år utvecklat funktionella medtiationstekniker i syfte att höja medvetenhetsnivån hos betraktaren i ett visst syfte. Teknikerna har med framgång använts av en rad olika företag och organisationer:

Konstmeditationer
Utomhusbetraktelser
ThinkTanks (se det egna företaget ThinkTec)
Stresshantering
I alla situationer där sinnena behöver öppnas för en vidare förståelse

Meditation är en grundförutsättning för utvecklandet av Spirituell Intelligens. Vi erbjuder även aktiviteter inom meditation!

Välkommen hit för att lära mer.

Utveckla din Spirituella Intelligens!