Mindfulness

Att njuta av de små detaljerna är en viktig kompetens.

Mindfulness, på svenska medveten närvaro, är ett förhållningssätt som bygger på uppmärksamhet och att stanna upp och se verkligheten som den är. Medveten närvaro handlar om att träna sig i att bli medveten om sina tankar, känslor, förnimmelser och beteenden i nuet utan att klandra sig själv!

Begreppet kommer ursprungligen från buddhismen som tidigt insåg att enda vägen till varaktig förändring måste ske inifrån. Drivkraften i förändringsarbetet blir medvetandegörandet om det egna handlandet samt huruvida detta är i linje med den personliga utvecklingen eller ej.

Inom beteendevetenskapliga kretsar har Mindfulness vunnit starkt gensvar. Inte minst har professor Jon Kabat-Zinn från University Hospital of Massachusetts varit föregångare inom både metod samt kliniska studier kring meditation och rehabilitering. Idag är hans metoder globalt accepterade och anammade av vida kretsar inom modern sjuk – och friskvård. Det finns rik tillgång till evidensbaserad forskning kring Medveten Närvaro och dess positiva effekter på rehabilitering och hälsa. Framför allt erbjuder Mindfulness kraftfulla verktyg mot stress och stressrelaterade sjukdomar. Men även bättre fokusering, ökad gränsdragning, ökad självkännedom samt att få arbete och privatliv att fungera har visat sig vara naturliga följder av uthålligt praktiserande av Medveten Närvaro.

 Exempel på ingående moment i Mindfulnessträning: 

 Meditationstekniker, Uppmärksamhetsträning, Mindful yoga, Ökad medvetenhet om helheten (din kropp, själ och beteendemönster), Egna övervägda val, Acceptans, Empowerment –ansvarstagande, Inre frid, Upprättandet av daglig träning och Dagbok

Mikropausen erbjuder såväl kurser som föredrag till dig som är allmänt intresserad av begreppet, som önskar använda Mindfulness i sitt arbete, eller som lider av stressrelaterade problem och som önskar förebygga detta med denna teknik. Uppläggen är upplevelsebaserade och varvas med föredrag och praktiska övningar. Vi går också igenom en modell för hur en uppmärksamhetsprocess går till; SOArL enligt Andries J Kroese*

Lars Hain är professionell coach och mindfulnessinstruktör enlig Mindfulness SR (stressreduktion). Han driver kurser och utbildningar i Malmö och Stockholm. Offert enligt önskemål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Utveckla din Spirituella Intelligens!