Healing

Healing är ett engelskt uttryck och betyder ”helning” , utifrån svenskans hel. Healing som teknik ökar förutsättningarna för att en helandeprocess ska kunna äga rum i kroppen eller psyket. Det är bara du som kan läka dig själv – men du kan få hjälp att finna viktiga nycklar!

Bakgrund:Visdom versus vetenskap?

Eftersom kunskapen om hur riktade bioenergier kan läka organismer är gammal, har healing blivit mytomspunnen och oförklarlig. I vårt tidevarv har denna kunskap minimerats allteftersom vetenskapen tills nu valt att förklara kroppens energisystem med elektrokemiska impulser via nervsystemet. Denna modell anses idag helt förlegad, eftersom dessa signaler är alldeles för långsamma för att möjliggöra information ner på cellulär nivå. Idag forskas det istället på kroppens elektromagnestiska fält och hur kroppens organ kommunicerar med hjärnan via intelligenta uppkopplingar med helt annan bandbredd än vad som tidigare varit känt.

Energiteknikerna som vi känner till dem idag har alltså sina rötter från kinesisk och indisk läkekonst. Dessa samhällen ansåg att livets alla komponenter hängde samman i en större, övergripande helhet. Filosofi, religion, matematik, etik, läkekonst och kosthållning hände samman i ett och samma system, vilket möjliggjorde högstående kulturer med stor visdom.  Ordet hela blir i detta sammanhang lättare att hantera, eftersom ett sjukdomstillstånd gör att kroppen inte är hel.

Man kan dela upp healing i två huvudkategorier:

  • Healing som energiteknik
  • Healing som spirituell (mystisk) teknik

Healing som energiteknik

Idag inser vetenskapen att kinesernas meridianer och indiernas shackror ligger näramare sanningen än biokemisk energiförsörjing. De gamla kulturerna förstod att det finns en design som styr både universum, jorden och mikrokosmos/kroppen. Universell sanning rådde och skulle eftersträvas. Dagens kvantmedicinska forskning uppvisar stora likheter med healing, eftersom båda arbetar med omedelbara tillståndsförändringar som skapar nya förutsättningar till läkande. Inom filosofin och matematiken finner vi liknande bevisföringar om balans mellan olika teser för att hypotesen ska vara giltig. Innan dess finns inte det eftersökta likhetstecknet.

Med datorernas intåg i våra liv blir energiteknikerna lättare att förstå, eftersom det finns många analogier mellan datorer och kroppens sätt att fungera.  Pratar man processorer, hårddiskar, mjukvara och hårdvara blir det lätt att tänka att vi kanske fungerar på ett liknande sätt.

Healing utgår alltså från den orubbliga tron att energisystemen finns och kan påverkas negativt av olika orsaker/trauman. Den utgår också från att kroppen/medvetandet kommer att välja en gynnsammare balans framför ett obalanserat tillstånd/sjukdom.

Idag bedrivs evidensbaserad forskning inom healing på många universitet och sjukhus runt om i världen, med goda resultat inom en rad sjukdomar och stressrelaterade tillstånd.

Healing som spirituell (mystisk ) teknik

Bipolär kristallstav i vitt guld med frekvensväljare.

Mycket av den mystik som omgärdar healingen beror givetvis på avsaknad av vetenskapliga förklaringsmodeller. Men allteftersom vetenskapen hinner ifatt den gamla visdomen och läkekonsten, förklaras den energirelaterade terapiformerna alltmer.

Vi kan dock inte avfärda healingens mystiska/kvantmässiga kvaliteter. Lika lite som vi vetenskapligt kan bevisa livet kan vi vetenskapligt bevisa healing. Även här finner vi här rötter från kinesisk, indisk, egyptisk, grekisk och shamansk åkallan av yttre spirituella krafter.  Än idag står vetenskapen handfallen inför tex sameshamaners tekniker att stilla blod. För många som blivit friska från en sjukdom (ofta efter genomgripande medicinsk behandling) med hjälp av healing upplever det som ett mirakel. Healern arbetar dock inte med mirakel, utan förlitar sig på ett större sammanhang där healern fungerar som en kanal mellan de olika världarna för att åkalla rätt spirituell kompetens. Många använder sig av samma hjälpare medan andra tillåter klientens eget spirituella nätverk att komma in i rummet.

En spirituell healer är alltså medveten om att den finns en större kontext som möjliggör kunskap och påverkan under sessionen. Här kommer faciliterande mystisk kunskap och tro in i terapin som överförs till klienten på olika medvetandeplan.  Normalt har en healer en mycket stark tro på goda, höga balanserande krafter i rummet, och kan även bjuda in sådana under olika rituella former.

För många är detta mycket provocerande, men för andra är det ytterst bekräftande. Vi kan bara konstatera att vi är olika som människor, vissa har behov av att bekräftas av högre medvetandeplan och andra vill ha klinisk bevisföring för att bli friska.

I en väl genomförd healingsession kan diskussionen mellan det humanisktiska kvantbegreppet och det spirituella Gudsbegreppet spela mindre roll – så länge det gynnar klienten!

Utveckla din Spirituella Intelligens!