Stresshantering

Kunskapen om stress är väldokumenterad. Dess effekter har stor negativ påverkan på vårt välbefinnande och prestationsförmåga. Det är skadligt att befinna sig i stress under längre tider, eftersom de stresshormon som utvecklas har en nedbrytande effekt på kroppen. Stress är dessutom av varierande typ och med varierande effekter på oss. Vissa stressorer kan ge hög puls medan andra kan ger låg puls men negativa känslor. När man har för många samtidiga stressorer som påverkar oss får kroppen svårt att hantera alla olika signaler till hjärta och hjärna. Tillsammans får detta en skadlig och nedbrytande effekt på kroppen.

Det finn några väl dokumenterad tekniker som reducerar stress. En är meditation, en annan är ökat medvetandegörande om hur man agerar i vissa stressfulla situationer, en tredje är andning, en en fjärde ökat fokus på ett objekt och ett femte är att byta en negativ känsla till en positiv känsla. (Vi tar i sammanhanget inte upp medicinering eftersom jag saknar medicinsk kompetens).

HeartMaths stora fördel framför andra tekniker är att den är hjärtsensorbaserad. Du får härigenom realtidsåterkoppling till dina framsteg i form en förbättrad hjärtrytm. I grunden är HeartMath ett noggrannt utformat flerstegsprogram, där du efterhand lär dig andas och arbeta med mer neutrala eller positiva sinnestillstånd. De positiva effekterna låter inte vänta på sig, redan efter 21 dagar av daglig träning märker du skillnad i kropp och själ. Den tid du lägger ner varje dag på din träning är mindre än 30 minuter.

Många av mina klienter upplever sig som högpresterare med atkut hjälpbehov av att slappna av. Fysiologiskt kan detta förklaras med det autonoma nervsystemets två huvuvfunktioner; det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. För en högpresterare handlar nästan allt om att befinna sig i den sympatiska delen; mycket av en sådan person handlar om att prestera, hur man ska prestera bättre eller klandra sig för att man inte presterade bättre. Hjärnan har svårt att släppa tankarna kring prestation, vilket för att kroppen befinner sig i konstant alarmberedskap.

Det är uppenbart att en sådan person har all nytta i världen att lära sig tekniker för att hamna i den parasympatiska delen av hjärnan. De tekniker som står till buds räknades upp i texten här ovan.

Meditation
Medvetandegörande
Andning
Fokuseringstekniker
Byta en negativ känsla till en positiv
Medicinering (ångestdämpande, blodtrycksdämpande mfl) eller näringskomplement (uppsök läkare eller specialist)

Mina verktyg för att reducera stress representerar det bästa inom självhjälp. Att bryta stress är ett stort personligt åtagande och kräver alltid att man lägger om sin livsstil och vanor. En stressad person har låg eller obefintlig uppfattning om sitt agerande, därför måste kompetensen att observera sig själv ökas genom träning. Detta sker genom:

  • Meditation
  • Mindfulness
  • HeartMath
  • Coaching och Supervision (handledning) i den kontinuerliga förändringsprocessen
  • Energirelaterade tekniker ( Energi & Balans, Healing, Inkänning) i syfte att öka energimedvetetandet

Evidensbaserad forskning inom dessa områden har visat att både korttids – och långtidseffekterna av dessa tekniker i hög grad utvecklar förmågan att arbeta med den parasympaktiska delen av hjärnan. Effekterna låter därför inte vänta på sig, under förutsättning att man verkligen utför de ingående momenten i träningen. Återigen, att bryta mönster kräver mental styrka och uthållighet.

Lycka till!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lär dig mikropausa!