Stresshantering

Kunskapen om stress är väldokumenterad. Dess effekter har stor negativ påverkan på vårt välbefinnande och prestationsförmåga. Det är skadligt att befinna sig i stress under längre tider, eftersom de stresshormon som utvecklas har en nedbrytande effekt på kroppen. Stress är dessutom av varierande typ och med varierande effekter på oss. Vissa stressorer kan ge hög puls medan andra kan ger låg puls men negativa känslor. När man har för många samtidiga stressorer får kroppen svårt att hantera alla olika signaler till hjärta och hjärna. Tillsammans får detta en skadlig och nedbrytande effekt på kroppen.

Det finns flera väl dokumenterade tekniker som reducerar stress. En är meditation, en annan är ökat medvetandegörande om hur man agerar i vissa stressfulla situationer, en tredje är andning, en en fjärde ökat fokus på ett objekt och ett femte är att byta en negativ känsla till en positiv känsla.

Mikropausen erbjuder mångårig kompetens inom följande stress-tekniker:

Medvetandegörande
Andning
Fokusering
Byta en negativ känsla till en positiv
Sömn

Mina verktyg för att reducera stress representerar det bästa inom självhjälp. Att bryta stress är ett stort personligt åtagande och kräver alltid att man lägger om sin livsstil och vanor. En stressad person har låg eller obefintlig uppfattning om sitt energiuttag, därför måste kompetensen att observera sig själv ökas genom träning. Detta sker genom:

  • Meditation
  • Andning
  • Mindfulness
  • YinYoga
  • Hjärtfrekvens-tekniker
  • Coaching och Supervision (handledning) i det kontinuerliga utvecklandet av  stresshanteringskompetens
  • Energirelaterade tekniker ( Healing ) i syfte att leda ut stress-energier och skapa balans i kroppen och psyket

Stresshantering är både en kompetens och något man kan anlita en expert för att få hjälp med. Man kan alltid komma långt med att bryta mönster och göra livsstilsförändringar. Med hjälp av en expert kanske det går att helt bli av med stressens negativa effekter.

Ring eller maila för mer information!

Utveckla din Spirituella Intelligens!