Välbefinnande

business team work - business girl leading over white

Vill du lära dina medarbetare att må bra?

Lycka kan inte köpas för pengar! Men man kan lära sig att byta känsla! Bryter man ner ordet lycka finner man att det består av ett flertal komponenter, varav välbefinnande är en.Det forskas mycket kring välbefinnande. Det ingår som en viktig faktor i lyckoindex.

För en arbetsgivare är det viktigt att känna till fördelarna med välbefinnande. Forskning visar att såväl frånvaro, samarbetsklimat och individuella prestationer påverkas positivt när medarbetarna mår bra. Kompetensen att känna välbefinnande har också positiv inverkan utanför jobbet och ökar livskvaliteten på alla plan!

Välbefinnande sätts ofta i samband med hälsa vilket gör kunskapen om välbefinnande extra viktig. Kursen Vägar till Välbefinnande handlar just om hur medarbetarna kan lära sig att må bättre.

Hälsobegreppet FMS, utgår från FN-organet WHO:s definition av hälsa: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande snarare än avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder”. Av detta framgår att man kan befinna sig i ett ohälsotillstånd men ändå känna välbefinnande. Än viktigare är att det motsatta gäller också. Man kan vara frisk men ändå inte känna välbefinnande. Det senare kan man göra något åt.

Alla har rätt att må bra, det är bevisligen viktigt för hälsan! Det är en fördel med medarbetare som förstår hur man kan känna välbefinnande i olika situationer.

Vi på Mikropausen vill gå så långt att vi påstår att välbefinnande är en kompetens. Alla ska kunna detta!

En annan viktig egenskap med välbefinnande är att den smittar av sig på andra. Detta ger fördelar inte minst i kontakter med kunder och leverantörer. Tekniker för välbefinnande kan med fördel användas vid viktiga förhandlingar för ett bättre resultat.

Mikropausen erbjuder  företag och organisationer unika kurser, workshops och coaching  i Välbefinnande. Aktiviteterna  stödjer modern HR och innehåller såväl tekniker i stresshantering som sätt att känna välbefinnande.

Exempel på fördelar med kursen i Vägar till Välbefinnande

  • Stödjer hälsan på olika nivåer
  • Ökar samarbetsförmågan
  • Ökar prestationen, även vid höga stresspåslag
  • Ökar förståelsen för olika perspektiv
  • Ökar motivationen
  • Ökar personligt ansvarstagande i hälsofrågor
  • Ökar fokuseringsförmågan
  • Ökar den upplevda energinivån
  • Ökar sannolikheten för lyckade förhandlingar och avslut

Kursen i Vägar till Välbefinnande skräddarsys utifrån din organisations storlek och funktion. Den omfattar normalt 2 dagar och levereras som en 12-timmars kurs fördelad på 6 tillfällen. Vi erbjuder även ett föredrag i ämnet.

Coacha också dina nyckelspelare i välbefinnande! Dra fördel av medarbetarnas nya insikter i välbefinnande och erbjud coaching när så krävs. Kvalitetsgarantera dina medarbetares prestation genom att vara i ett gynnsamt känslotillstånd när det gäller som mest!

Vänta inte! Fyll i nedanstående formulär för en kostnadsfri genomgång och offert.

 

 

Utveckla din Spirituella Intelligens!